Styrelsen

Landsbro-Ortens Jaktvårdsförening

STYRELSEN

Fredrik Abelsson 62101/070-07638719

Lars Ribbholm  0709-292311

Olof Johansson  60554/070-6266524

Joakim Ohlsson  076-1386293

Peter Johansson 070-2346129

Johan Gustafsson 070-2492673
ANSVARIG FÖR BANORNA

Älg:    Lars Ribbholm 0709-292311

Skeet:    Joakim Olsson 076-1386293

Jaktstig:    Styrelsen

Rådjur:   Anders Knutsson 072-3191226


Vid bokning av skjutbana kontakta Lars Ribbholm

STUGVÄRDAR

Bo Eriksson

L-O Höijer


Copyright © All Rights Reserved